K. Ekrheim Logotype

Den unike dagligvaregrossisten
for Oslo og Akershus-delen av Viken

Ofte stilte spørsmål

KUNDEREGISTRERING

 • Jeg vil gjerne bli kunde hos K. Ekrheim AS – hva må jeg gjøre?

  Gå inn på Kunderegistrering på vår nettside, fylle ut og sende inn skjemaet elektronisk. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 22 07 16 10.

BESTILLING

 • Hvilke typer varer kan jeg bestille?

  Vi kan levere mer enn 23 000 varelinjer – nærmest 100 % av hva du trenger av tørr-/kjøle- og frysevarer til din dagligvarebutikk. Dette inkluderer et bredt sortiment av varer fra RINGNES, COCA COLA, HENNIG OLSEN IS og Q-MEIERIENE.

  Merk at du trenger salgsbevilling for øl/alkoholholdig drikke fra din lokale Næringsmiddeletat for å bestille og selge slike varer.

  Du må være registrert som tilsynspunkt hos Mattilsynet for å kjøpe og omsette reseptfrie legemidler.

  Du må være registrert i Tobakksalgsregisteret for å selge tobakksvarer.

 • Hvor bestiller jeg varer?

  ASKO netthandel brukes som bestillingsverktøy. Stå i kontakt med vårt Servicekontor SK etter kunderegistrering for nedlasting av bestillingsapp og brukernavn og passord. Alternativt kan vår egen WEB-shop benyttes – igjen passord og brukernavn fra SK.

 • Hvilken innkjøpsavtale har jeg?

  Kundegruppene JOKER, NÆRBUTIKKEN og BUNNPRIS har avtale med sine respektive kjeder. FRITTSTÅENDE KUNDER har samarbeidsavtale med oss.

 • Hvor finner jeg ordrebekreftelsen?

  Ordrebekreftelsen finner du ved å logge inn på ASKO netthandel.

LEVERINGEN

 • Når får jeg varen levert?

  Varene blir levert i henhold til avtalt leveringstid/-«vindu» +/- 45 minutter.

 • Jeg har ikke mottatt varen til avtalt tid. Hva gjør jeg?

  Kontakt Kjørekontoret med direkte telefonnr. 22 07 16 27. Om det er forsinkelser utover avtalt «leveringsvindu», så skal vi ha gitt beskjed om dette.

 • Det er snart en «rød dag». Hva gjør jeg?

  Vi sender deg informasjon angående eventuelle endringer i leveringer og bestillingsfrister senest tre uker før perioden. Du kan også finne dette på bestillingsapp´en fra 3 uker før endringen.

 • Jeg ønsker å endre leveringsavtalen. Hvordan gjør jeg det?

  For å endre leveringsavtalen ELA om mulig, tar du kontakt med Distribusjonsleder.

 • Har jeg noe ansvar under vareleveringen?

  Vareleveringen skal være mest mulig effektiv for begge parter. Dere må være til stede samt sørge for ryddig og god tilgang til lageret/leveringssted. Dette for å sikre kvalitet og en ubrutt fryse- og kjølekjede. Når varen er levert, overtar du ansvaret. Eventuell retur og KING-fraksjoner, skal være klargjort før vi kommer.

ANDRE SPØRSMÅL

 • Hva er NG-flyt?

  NG-flyt er automatisk varebestilling for dagligvarebutikker tilknyttet NorgesGruppen. Innkjøpssystemet baseres på en prognose som forutsetter at beholdningen i butikken er korrekt. Det er på forhånd avtalt en volumfordeling mellom grossist, butikk og NG-flyt.

 • Hvordan leverer jeg restemballasje?

  Vi benytter oss av løsningen KING – kildesortering i NorgesGruppen - for alle kunder. Denne løsningen benytter etiketter med strekkode som kan bestilles fra oss på varenummer EPD 5604350. Les nærmere om KING på nettsiden «Om oss». Vi tar dessverre ikke med oss avfall fra andre kunder enn de som er registrert på KING. Vi tar med pantegods. Les nærmere om det på www.infintum.no.

 • Hvordan reklamerer jeg? Det var noe galt med leveransen.

  Du reklamerer på evt. mangler eller feil ved leveransen på ASKO netthandel innen utløpet av første hverdag etter varemottak. Husk at du oppnår en leverandørkompensasjon på 0,07 % på bonusberettigete varer via oss. Dette skal dekke mindre avvik.

 • Hvordan får jeg faktura?

  Denne kommer elektronisk til oppgitt e-postadresse for din butikk.

 • Hvordan får jeg en fakturakopi?

  Kontakt Servicekontoret på telefon 22 07 16 10, så sender de deg en fakturakopi.

 • Hvordan får jeg et kontoutdrag?

  Du eller din regnskapsfører kan kontakte regnskap@ekrheim.no om dette.

 • Trenger nærmere informasjon om kunderegistreringsprosessen av «frittstående kunder» hos KE?