K. Ekrheim Logotype

Den unike dagligvaregrossisten
for Oslo og Akershus-delen av Viken

Om oss

Vi er et helt vinnerlag som vil stå på for deg!

Hos oss er det menneskene som betyr noe. Robotene, talemaskinene og moderne teknologi har ikke overtatt fullstendig. Den menneskelige kontakten betyr fortsatt mye for å få til et lønnsomt, godt og hyggelig samarbeide med våre kunder. K. Ekrheim AS har i dag rundt 75 velkvalifiserte, entusiastiske og serviceinnstilte medarbeidere. De vil stå på for deg med et smil for å skape meget fornøyde kunder.


Sjåførene

Sjåførene er de som du oftest vil treffe. Etter effektive kjøreruter leveres varene på døren/rampen til deg til fast avtalte tider og opptil flere ganger i uken. Varene holder riktig temperatur det være seg tørrvarer, kjøl og/eller frys. Det er tatt hensyn til andre spesielle behov for oppbevaring og transport. Totalt sett tilfredsstilles lovpålagte krav fra bestemmende myndigheter.

Servicekontoret

Medarbeiderne på servicekontoret er vant til å yte god service. Ordrene kommer inn elektronisk via innkjøpssystemet NGflyt eller ved bruk av vår web-shop. Unntaksvis brukes telefon. Telefontiden her er fra 07.00 - 16.00.

Lager

Du kan velge fra hele 23 000 artikler som lagerføres enten hos oss eller på NorgesGruppens sentrallager SL. Uansett leveres varen til deg neste dag!

Sortiment

I sortimentet inngår varegrupper som is (Hennig Olsen Is), melk/meieriprodukter (Q-meieriene), slaktervarer (GILDE og andre leverandører), øl/mineralvann (HansaBorg med Heineken og Olden, Ringnes med Carlsberg, Tuborg; Pepsi, Solo og Imsdal, alle variantene fra Coca-Cola European Partners. Dessuten varer fra Aass, Oscar Sylte og Tøyen-Cola. Videre tobakk, snus, telekort og legemidler.

Vi har en distribusjonsavtale med BAMA på frukt/grønt.

Team Ekrheim

Hele "Team Ekrheim" er aktivt med på å få de riktige varene fram til deg og til dine kunder! Mange plukker og pakker varer med hjelp av et moderne, talestyrt plukkopplegg. Innkjøperne sikrer at varene finnes mens dataavdelingen holder styr på det datamessige. Økonomiavdelingen tar seg av det økonomiske - at pengene kommer inn og går ut som de skal.

Marked- og logistikklederen tar seg av markedsarbeidet og inngående transport. Distribusjons- og logistikklederen tar seg av produksjon/pakking og utgående transport. Daglig leder Haakon J. Ekrheim har den fulle oversikten og koordinerer det hele.

K. Ekrheim ble etablert i 1924, og handelstradisjonen videreføres nå i 3. generasjon.

Matsvinn

I samarbeid med Klima- og miljøverndepartementet tilsluttet K.Ekrheim AS seg målene i Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn 26.9.2017.
Reduksjonen innebærer en halvering av matsvinnet frem til 2030.

Å kaste mat, (matsvinn) er både et samfunnsproblem og et miljøproblem. Mat kastes altfor fort og kunnskapsnivå om mat kan bli bedre! Når hele bransjen står i sammen gjennom en genuin bransjeavtale og med myndighetene – skal vi få utrettet masse. Stikkord for å få bukt med problemet vil være; Riktigere bestillinger, bedre vareflyt, nedprising før holdbarhetsdato utgår, samarbeid med veldedige organisasjoner etc… Vi skal lykkes!

Kildesortering i Norgesgruppen (KING)

Norgesgruppen

Samspill om miljø-programmet "KING" - Kildesortering i Norgesgruppen - mellom butikkene og K. Ekrheim AS.

KING

K. Ekrheim AS sponser

  • Fattighuset
  • Kirkens Bymisjon
  • Gatebarna

Samspill

Vi arbeider hele tiden for å få til et samspill med kundene våre. Det er «vinn-vinn»!