K. Ekrheim Logotype

Den unike dagligvaregrossisten
for Oslo og Akershus-delen av Viken

KE og samfunnet

K. EKRHEIM A/S

Vi er et veletablert, familieeid firma som har drevet som dagligvaregrossist i snart 100 år overfor kunder hovedsakelig i Oslo og Akershus. Vi samarbeider nært med NorgesGruppen.

FORRETNINGSIDE & VISJON:

K. Ekrheim´s forretningside er å ha en komplett distribusjonsløsning for mindre og mellomstore dagligvarebutikker. Vår visjon er å være «Norges beste dagligvaregrossist» og å gjøre det enklere for kjøpmannen og oss selv å drive en god og lønnsom butikk.

VERDIER:

Gjennomføring av forretningside og visjon skal oppfylles gjennom våre verdier og etiske retningslinjer.

Våre verdier er:

Ansvarlig; -Vi tar initiativ og ansvar, handler ut ifra en helhetlig tankegang, tar ansvar for våre handlinger og er til å stole på.

Samarbeidende; -Sammen skal vi løse det meste.

Positiv; -Vi skal ha en positiv holdning til vårt arbeid, til våre kunder, våre kollegaer og øvrige samarbeidspartnere.

Engasjert; -Vi setter vår ære i å gjøre en god jobb.

Nøyaktig; -Utførelse av arbeid skal være riktig første og hver gang.

ETIKK:

K. Ekrheim AS er bevisst sitt sosiale ansvar, og har som mål å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø. Våre etiske retningslinjer og policyer skal sikre en etisk og moralsk bevissthet i det daglige arbeidet. Så vel våre samarbeidspartnere som eget personell skal kjenne til og rette seg etter disse.

Vi forventer at kundene våre følger norsk lov med hensyn til daglig drift og ordnede forhold for ansatte.

MATTRYGGHET:

K. Ekrheim er ISO sertifisert etter næringsmiddelstandarden ISO 22000.
Dette betyr at K. Ekrheim har satt både mattrygghet og kvalitet som viktigste føring for vårt arbeid.
I samarbeid med Norgesgruppen foretas det vurderinger og godkjenninger av så vel leverandører som produkter. Alle våre kunder er inkludert i NorgesGruppens varslingssystem for produktberedskap. Det vil si at enkeltvarer/parti som ikke holder mål kvalitetsmessig og/eller har andre mangler, fjernes fra eget lager og blir varslet butikker umiddelbart om tilbaketrekking/kalling. Dette sikrer så vel kunders helse, samt produsentens, vårt og butikkenes omdømme.

POLITIKK:

Samfunn og kunde forventer ærlighet og åpenhet. K. Ekrheim AS forplikter seg til å minimum oppfylle myndighetskrav i alle spørsmål og anliggender som omhandler norsk lov og regelverk, næringsmiddelhygiene, mattrygghet og miljøforurensning, samt jobbe kontinuerlig for forbedring. Et overordnet mål for for K. Ekrheim er at ingen produkter skal bli forringet eller miste kvalitet av vår medvirkning til håndtering av næringsmidler som er – eller mens de har vært - i vår besittelse i næringsmiddelkjeden. Vi stiller krav til oss selv så vel som våre leverandører, kunder og øvrige samarbeidspartnere.

MILJØANSVAR:

K. Ekrheim er opptatt av å ikke forurense mer enn det vi behøver. Virksomheten har energibesparende lokaliteter og kontinuerlig pågående interne prosesser hvor vi fokuserer på sortering og gjenvinning av avfall, fornyelse av bilpark som forurenser mindre og vi tilbyr vi en løsning for våre kunder hvor de kan kvitte seg med kildesorterte avfallsfraksjoner utenom rest- og våtorganisk avfall. K. Ekrheim AS vil oppfattes som ansvarsfull og søke ny kunnskap og teknikk som steg for steg vil implementeres i bedriften så vel for å trygge arbeidsplasser som for å være konkurransedyktig og ivareta forurensning og miljø. KE har et eget Miljø og Bærekraft-prosjekt MBE. Nærmere informasjon om dette finnes på forsiden.

SPONSOR:

I Norge kastes det for mye matvarer. I kampen mot matsvinn har K. Ekrheim valgt å bidra med gratis matvarer til en organisasjon som Gatebarna. Dette er fullgode matvarer som er godt innenfor holdbarhetsdato, men som for vårt ledd (til butikk) - er for «sent» til å selges. På den måten bidrar K. Ekrheim både til at det kastes mindre mat og at mennesker som trenger produktene, får dem. Varene kan ikke selges.